Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

6758 0bcf 500
katie-c
1772 236f
Reposted frommoai moai viamidnightpalace midnightpalace
katie-c
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viamissyseepy missyseepy
katie-c
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamissyseepy missyseepy
5755 b608 500

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viamissyseepy missyseepy
katie-c
2706 9dec

July 09 2015

katie-c
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia viawysypiskosmieci wysypiskosmieci
katie-c
Prokurator Teodor Szacki był człowiekiem światłym, znał podstawy psychologii i wiedział, ze negatywna identyfikacja to slepa uliczka. Że człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to, co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Że budowanie tozsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.
— "Ziarno prawdy" Z.Miłoszewski
katie-c
katie-c
7351 ffa5
Reposted frombigstupidjellyfish bigstupidjellyfish viacarse carse
katie-c
6056 b01a
Reposted fromfoods foods viacarse carse
katie-c
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viacarse carse
katie-c

July 08 2015

katie-c
4953 c443 500
Reposted fromblond blond viaOnlyYellow OnlyYellow
katie-c
0746 c065 500
Reposted fromMiziou Miziou viaLookrecja Lookrecja
katie-c
8995 2b3c
katie-c
katie-c
1492 7983
Reposted frompeper peper viaune-raconteuse une-raconteuse

June 28 2015

katie-c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl